A Kommunikáció fogalma

A kommunikáció fogalma

Tisztáznunk kell a kommunikáció fogalmát, ahhoz, hogy megértsük és használni tudjuk a kommunikációnkat.

Akár akarjuk, akár nem kommunikálunk. Amellyel a másik embernél kiváltunk érzelmeket, reakciókat vagy cselekedeteket. Azonban nem mindegy, hogy mit és hogyan kommunikálunk, hiszen nem mindegy milyen választ vagy reakciót kapunk rá.

A kommuniáció szó eredete

communico (ige): közöl, közössé tesz, megoszt

communicatio (fn.): közzététel, gondolatok közlése hallgatókkal

A communicatio latin eredetű szó: közzétételt és teljesítést jelent. A communio (közösség) szóból ered.

A kommunikáció fogalma

A kommunikáció az információcsere folyamata általában egy közös jelrendszer segítségével.

Minden élőlény kommunikál, kivéve néhány, súlyosan sérült állapotot (lásd akinetikus mutizmus, bezártságszindróma).

A kommunikáció fogalmaA kommunikáció fogalma mai értelemben: információcsere, közlés, tájékoztatás. Itt az információ egy összefoglaló megnevezés a tudásra, az ismeretekre és a tapasztalatokra. A kölcsönös kommunikációban információcseréről beszélhetünk, az egyirányú kommunikációban (lásd tömegkommunikáció vagy előadás) a közlő fél információt közvetít, amire általában a nézők vagy hallgatók egy másik kommunikációs csatornán keresztül válaszolhatnak. Az átvitelen azt is értik, hogy különböző eszközökkel áthidalhatók a távolságok, vagy hogy egy személy gondolatai, elképzelései és véleményei elhagyják a személyt, és egy másik személyhez jutnak el. Ez a kommunikáció mindennapi célú leírása; a pontosabb tudományos leírások számára ezek a metaforák már túl pontatlanok.

A kommunikáció alapfogalmai

A kommunikáció megismeréséhez elengedhetetlen a kommunikáció folyamatának megismerése. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a kommunikáció alapfogalmainak ismerete.

  • Közlemény

Jel, jelsorozat, adatok, amelyek információt “hordoznak”, az amit az adó közöl a vevővel.

  • Forrás(adó)

Az információ forrása, lehet személy, állat, szoftver, gép, intézmény stb., amely a közleményt előállítja és továbbítja.

  • Jelátalakító

A jeleket legtöbbször fizikailag át kell alakítani, hogy alkalmasak legyenek a továbbításra, például analóg hangjel átalakítása analóg elektromos jellé.

  • Kódoló

A jeleket, illetve a közleményt kódolja egy másik jelrendszerre, például analóg jelet digitalizál, digitális jelet tömörít stb.

  • Információs csatorna

Az a vezeték, közeg, fizikai mező, amely a közleményt (jeleket) továbbítja.

  • Dekódoló

A kódolt közlemény (jelek) visszaalakítását végzi.

  • Nyelő (vevő)

Az, aki értelmezi, tárolja a közleményt (jeleket)

  • Zaj

A közleményhez, jelhez keveredő, szuperponálódó torzító, zavaró jel, a digitális jelnél hibás számjegyek is szerepelhetnek.

Ezekből az elemekből épül fel a kétirányú kommunikáció is.

 

A kommunikáció fogalmának ismerete fontos, hogy tovább tudjunk lépni, hogy meg tudjuk érteni a kommunikáció folyamatát, hogy meg tudjuk nézni a kommunikáció megközelítéseit, illetve észre tudjuk venni és szükség esetén korrigálni tudjuk a kommunikáció problémáit is.

Ahhoz, hogy egyértelmű, erőszakmentes legyen és mindig célba érjen a kommunikációnk akár magánéleti, üzleti vagy éppen munkahelyi kommunikációról beszélünk, tudatosan kell csinálnunk. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ismerjük a kommunikáció fogalmait, folyamatát, és részleteit.

 

forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunikáció

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük