DXN marketing terv

DXN marketing terv

DXN marketing terv – mint minden valami magára adó MLM rendszer aki komolyan gondolkodik, és nem csak egy bújtatott pilótajátékot akar elindítani, rendelkezik marketing tervvel. Ami alapján lehet tervezni az adott hálózatban.

A marketing terv alapján tudod kiszámolni, hogy az adott hónapban elérni kívánt jövedelemnek az adott szinten milyen követelményei vannak. Azaz az adott hónapban mit is kell ahhoz tenni, hogy elérd azt amit akarsz.

Ime a DXN egyszerű és tiszta marketing terve: (a DXN marketingterv az alábbi linkről pdf-ben is letölthető)

DXN marketing terv Fogalmak definíciói

PV Pontérték a minősülés és a státusz megha- tározásához.

SV Eladási érték a bónusz és az ösztönzők kalku- lációjához.

Személyes pontérték (PPV) / Személyes eladási érték (PSV) Összesített PV/SV, mely egy adott hónapban képződik a saját vásárlások után.

Személyes csoportpontérték (PGPV) / Személyes csoport eladási érték (PGSV) Összesített PV/SV, mely egy adott hónapban képződik a teljes alsó vonalba tartozó törzsvásárlók vásárlásai (kivéve a QSA-k csoport pontértékei) és a saját PPV/PSV után.

Diamond csoportpontérték (DGPV) / Diamond csoport eladási érték (DGSV) Összesített PV/SV, mely egy adott hónapban képződik a teljes Diamond csoportodba tartozó törzsvásárlók vásárlásai (kivéve a QSD-k csoport- pontértékei) és a saját PPV/PSV után.

Minősült Star Agent (QSA) Minden SA, aki egy adott hónapban teljesíti a 100 PPV- és 300 PGPV-szintet.

Minősült Star Diamond (QSD) Minden Diamond, aki teljesíti a 37%-os Star cso- port bónuszszintet.

Jutalomutazás résztvevője Minden SA, vagy magasabb szintű törzsvásárló, aki teljesíti az adott évre meghatározott „Éves jutalomutazások szemináriummal” (TSIP) kvótáját.

DXN marketing terv jutalmazásának ismertetése

 1. Kiskereskedelmi profit 15–25%
 2. Bónusz (71%) és készpénzes ösztönző (1150 EUR)
  a) Csoportbónusz 6–21%
  b) Star csoportbónusz 25–37%
  c) Fejlesztési bónusz 15%
  d) Nemzetközi nyereségrészesedés 2%
  e) Vezetői bónusz 15%
  f) Ösztönző utazás 2%
  g) Egyszeri HP készpénzjutalom 150 EUR
  h) Egyszeri készpénzjutalom utazásra 1000 EUR

DXN marketing terv szerinti címek elnevezései és feltételei

Címek (státusz) – Feltételek

Törzsvásárló – Tagsági díj befizetése, betöltött 18. életév + egy szponzor

Star Agent (SA) – 4500 PV teljesítése – halmozódva a saját és a teljes alsó vonalba tartozó törzsvásárlók vásárlásai után

Star Ruby (SR) – 3 közvetlen Star Agent (SA) szponzorálása

Star Diamond (SD) – 6 közvetlen Star Agent (SA) + a 37%-os Star csoport bónusz elérése

Executive Star Diamond (ESD) – Star Diamond, aki 1 Star Diamondot szponzorál*

Senior Star Diamond (SSD) – Star Diamond, aki 2 Star Diamondot szponzorál*

Executive Senior Star Diamond (ESSD) – Star Diamond, aki 3 Star Diamondot szponzorál*

Double Diamond (DD) – Star Diamond, aki 4 Star Diamondot szponzorál*

Executive Double Diamond (EDD) – Star Diamond, aki 5 Star Diamondot szponzorál*

Triple Diamond (TD) – Star Diamond, aki 6 Star Diamondot szponzorál*

Executive Triple Diamond (ETD) – Star Diamond, aki 7 Star Diamondot szponzorál*

Gold Diamond (GD) – Star Diamond, aki 8 Star Diamondot szponzorál*

Executive Gold Diamond (EGD) – Star Diamond, aki 9 Star Diamondot szponzorál*

Crown Diamond (CD) – Star Diamond, aki 10 Star Diamondot szponzorál*

Executive Crown Diamond (ECD) – Star Diamond, aki 11 Star Diamondot szponzorál*

Senior Crown Diamond (SCD) – Star Diamond, aki 12 Star Diamondot szponzorál*

Executive Senior Crown Diamond (ESCD) – Star Diamond, aki 13 Star Diamondot szponzorál*

Double Crown Diamond (DCD) – Star Diamond, aki 14 Star Diamondot szponzorál*

Executive Double Crown Diamond (EDCD) – Star Diamond, aki 15 Star Diamondot szponzorál*

Triple Crown Diamond (TCD) – Star Diamond, aki 16 Star Diamondot szponzorál*

Executive Triple Crown Diamond (ETCD) – Star Diamond, aki 17 Star Diamondot szponzorál*

Gold Crown Diamond (GCD) – Star Diamond, aki 18 Star Diamondot szponzorál*

Executive Gold Crown Diamond (EGCD) – Star Diamond, aki 19 Star Diamondot szponzorál*

Crown Ambassador (CA) – Star Diamond, aki 20 Star Diamondot szponzorál*

* a dinamikus kompresszióval is.

Jutalmazás a DXN-marketing tervben

1 Kiskereskedelmi profit (15%–25%)

A forgalmazók közvetlen profitja, amikor DXN- termékeket adnak el nem DXN-tagoknak. A kiskereskedelmi profit a törzsvásárlói ár és a kiskereskedelmi ár különbözete.

2 Csoportbónusz (6%–21%)

A csoportbónuszhoz való jogosultság megszerzéséhez a havi minimum 100 PPV szükséges.

Összesített csoport PV Bónusz
4.500 vagy több 21%*
3.250 18%
2.000 15%
1.000 12%
300 9%
100 6%

* Ha egy Star Agent (21%) eléri a 100 PPV- és 300 PGPV-szintet **, akkor minősült Star Agent lesz (25%).

3 Star csoportbónusz (25%–37%)

A Star csoportbónuszra való jogosultság megszerzéséhez SA-nak kell lenni, és minimum 100 PPV-t és 300 PGPV-t ** (QSA) kell teljesíteni az adott hónapban.

SA-k száma (1.generáció) Minősült SA-vonalak száma DGPV Bónusz
6 – / 4 5000 / 2500 37%
5 – / 4 3000 / 2000 35%
4 4 33%
3 3 31%
2 2 29%
1 1 27%
0 0 25%

** A PGPV tartalmazza a személyes PV-t (azaz 100 PPV + 200 PV a nem QSA csoport PV-ből)

# Ami az SSD és magasabb szinteket illeti, ha a QSD-k száma több mint egy, akkor a DGPV kölcsönvehető az egyik QSD-től, és a QSD-k száma eggyel csökken.

4 Fejlesztési bónusz (15%)

A fejlesztési bónuszra való jogosultsághoz SA-nak kell lenni, és minimum 100 PPV-t és 300 PGPV-t** (QSA) kell teljesíteni.

A minősült SA szintje Bónusz
1. szint 5%
2. szint 4%
3. szint 3%
4. szint 2%
5. szint 1%

** A PGPV tartalmazza a személyes PV-t (azaz 100 PPV + 200 nem QSA csoport PV).

5 Nemzetközi nyereségrészesedés (2%)

A nemzetközi nyereségrészesedésre (IPS) való jogosultság megszerzéséhez minősült Star Diamond- nak kell lenni (QSD).

IPS-alap = a vállalat teljes forgalmának SV értéke × 2%

Az Ön IPS jogosultsága

= IPS-alap × IPS pontjai az adott hónapra / Minden minősült Star Diamond és magasabb szintű törzsvásárló összesített IPS pontjai

 • IPS pontjainak kiszámítása:
Minősült SD szintje IPS-pontok
Személyes DGSV X 100%
1. szint QSD (L1) + L1 DGSV X 50%
2. szint QSD (L2) + L2 DGSV X 40%
3. szint QSD (L3) + L3 DGSV X 30%
4. szint QSD (L4) + L4 DGSV X 20%
5. szint QSD (L5) + L5 DGSV X 10%

6  Vezetői bónusz (15%)

A vezetői bónuszra való jogosultság megszerzéséhez minősült Star Diamondnak (QSD) kell lenni.

Minősült SD vonalak száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Első szintű QSD DGSV-je 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
2. szintű és alacsonyabb QSD DGSV-je

(a következő jelölt 1. szintjéig)

3% 4.8% 5.8% 6.5% 7.1% 7.6% 8% 8.3% 8.5%
A felmenő vonal garantálásához szükséges minimum DGSV 126 252 378 504 504 504 504 504 504 504

 

Minősült SD vonalak száma 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Első szintű QSD DGSV-je 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
2. szintű és alacsonyabb QSD DGSV-je

(a következő jelölt 1. szintjéig)

8.7% 8.9% 9.1% 9.3% 9.5% 9.6% 9.7% 9.8% 9.9% 10%
A felmenő vonal garantálásához szükséges minimum DGSV 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504

7 Jutalomutazás szemináriummal (2%)

 Az elért utazásösztönző (TSI) keretet a jelölt kizárólag a vállalat által szervezett „Jutalomutazás szemináriummal” programra használhatja fel. Nem váltható készpénzre és nem ruházható át. A jelölt kérvényezhet maximális jutalomutazás-térítést – TSI pontjai fedezetére – két (2) személyre, amennyiben házas.

Utazásösztönző alap = a vállalat éves forgalmának SV értéke × 2%

Az alábbiak alapján oszlik meg:

 1. Az utazásösztönző alap (TSIF) 50%-a azon SA-k és magasabb szintű törzsvásárlók között kerül kiosztásra, akik elérték az adott évre meghatározott ÉVES TSIP KVÓTÁT.
 2. Az utazásösztönző alap (TSIF) 50%-a azon SD-k és magasabb szintű törzsvásárlók között kerül kiosztásra, akik elérték az adott évre meghatározott ÉVES TSIP KVÓTÁT.

a) Utazásösztönző SA minősülteknek (TSISA)

TSISA = 50% × TSIF × az SA jelöltnél felhalmozódott TSIP*  / Összes felhalmozódott TSIP minden SA minősültnél

* Az utazásösztönző pontok (TSIP) minden hónapban az alábbi képlet alapján kerülnek kiszámí- tásra, és egy évig halmozódnak:

Minősült SA szintje Havi utazásösztönző pontok (TSIP)
Személyes PGSV X 100%
1. szint QSA (L1) + L1 PGSV X 50%
2. szint QSA (L2) + L2 PGSV X 40%
3. szint QSA (L3) + L3 PGSV X 30%
4. szint QSA (L4) + L4 PGSV X 20%
5. szint QSA (L5) + L5 PGSV X 10%

b) Utazásösztönző SD minősülteknek (TSISD)

TSISD = 50% × TSIF × az SD minősültnél felhalmozódott TSIP* / Összes felhalmozódott TSIP minden SD minősültnél

* Az utazásösztönző pontok (TSIP) minden hónapban az alábbi képlet alapján kerülnek kiszámí- tásra, és egy évig halmozódnak:

Minősült SD szintje Havi utazásösztönző pontok (TSIP)
Személyes DGSV X 100%
1. szint QSD (L1) + L1 DGSV X 50%
2. szint QSD (L2) + L2 DGSV X 40%
3. szint QSD (L3) + L3 DGSV X 30%
4. szint QSD (L4) + L4 DGSV X 20%
5. szint QSD (L5) + L5 DGSV X 10%

8 Mobiltelefon készpénzjutalom (150 EUR) – Egy alkalommal

Amikor rendelkezik három közvetlen SA-val, akik összegyűjtöttek 6.000 GPV-t, jogosulttá válik az egyszeri „Mobiltelefon készpénzjutalom” bónuszra, amelynek összege 150 EUR

9 Készpénzjutalom utazásra (1000 EUR) – Egy alkalommal

Amikor rendelkezik öt közvetlen alsóvonallal, akik mindannyian megkapták a „Mobiltelefon

készpénzjutalom” ösztönzőt, jogosulttá válik az 1000 EUR értékű, egyszeri „Készpénzjutalom utazásra” ösztönző bónuszra.

A DXN-marketing terv javadalmazásának magyarázata

A DXN marketing terv magyarázatát a pdf formában letölthető DXN marketingtervben példákkal alátámasztva megtalálhatod. Ezek könnyen és érthetően magyarázzák el és számolják ki a különböző esetekben kapott bónuszokat.

Átolvastad a marketing tervet, de kérdésed maradt még benned, akkor azt itt nyugodtan tedd fel, hamarosan megválaszolom.